Kontakty a mapa

ELV PRODUKT a.s.
Nitrianska 3
903 12 Senec
Slovenská republika

Bankové Spojenie

SLSP a.s.
IBAN : SK 16 0900 0000 0051 6558 5820
SWIFT/BIC : GIBASKBX


Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka č. :1228/B

KONTAKTY

Sekretariát +421 2 20 20 26 15 predaj@elv.sk elv@elv.sk
Ing. Zuzana Božiková výkonný a finančný riaditeľ +421 2 20 20 26 13 bozikova@elv.sk
Ján Majoroš generálny a obchodný riaditeľ +421 2 20 20 26 81 majoros@elv.sk
Ľudovít Klebercz výrobný riaditeľ +421 2 20 20 26 91 klebercz@elv.sk
Ing. Jozef Špano EWE zvárací dozor +421 2 20 20 26 60 spano@elv.sk
Atilla Varjú technológ +421 2 20 20 26 21 varju@elv.sk
Ing. Ján Král nákup materiálu +421 945 506 825 kral@elv.sk
Marián Szabó referent obchodu +421 907 898 284 szabo@elv.sk
Mgr. Oksana Petrakova referent obchodu +421 2 20 20 26 57 petrakova@elv.sk
Mgr. Lenka Toporová referent obchodu +421 2 20 20 26 55 toporova@elv.sk
Ing. František Krajčík referent obchodu +421 2 20 20 26 51 krajcik@elv.sk
Ing. Maroš Horňák referent obchodu a tech. podpora +421 2 20 20 26 56 hornak@elv.sk
Martin Strihovský vedúci logistiky +421 905 767 947 strihovsky@elv.sk
Martina Polakovičová personalistka +421 2 20 20 26 07 polakovicova@elv.sk

PREDSTAVENSTVO

Ing. Zuzana Božiková predseda predstavenstva +421 2 20 20 26 13 bozikova@elv.sk
Ľudovít Klebercz člen predstavenstva +421 2 20 20 26 91 klebercz@elv.sk
Ing.Gustáv Časnocha člen predstavenstva +421 2 20 20 26 16 casnocha@elv.sk

Venujte nám pár minút vyplnením nášho dotazníka