História

História ELV PRODUKT a.s. Senec začala v roku 1957 výstavbou závodu na výrobu predpätých betónových stožiarov, ktorý sa vzápätí stal najväčším producentom tohto sortimentu v bývalom Československu.

V roku 1958 bol vo vtedajšom závode Elektrovod Senec vyrobený prvý betónový stožiar pre energetiku na rozvod elektrickej energie do 35kV.

Po uskutočnení politicko-spoločenských zmien v novembri 1989 bola firma transformovaná na akciovú spoločnosť a následne v roku 1995 privatizovaná.

Firma postupne rozširovala výrobný program o iné dodávky pre energetiku a elektrotechniku (vonkajšie trafostanice, NN – rozvádzače a pod.)

V roku 1996 prešla výrobná linka predpätých betónových stožiarov kompletnou prestavbou a ďalej sa každoročne modernizuje. Strojné zariadenia výrobných liniek pre predpäté betónové stožiare sú dielom konštruktérov a robotníkov ELV PRODUKT-u.

Výroba oceľových stožiarov, a to rúrových osvetľovacích a signalizačných, začala v 70-tych rokoch.

V 90-tych rokoch bola nainštalovaná moderná výrobná linka , a to 12m ohraňovací lis LVD, plazmový stroj a 12m automatická zváračka, na výrobu kužeľových a n-hranných stožiarov technológiou ohraňovania.

Po roku 1999 sa firma sústredila výlučne na výrobu stožiarov. Nové technologické zariadenia umožňujú vyrábať oceľové stožiare od 2 do 50m výšky.

K nosným komoditám patria osvetľovacie, signalizačné a trakčné stožiare, osvetľovacie veže do 50m, telekomunikačné veže do 55m, stožiare na rozvod 110kV a stožiare pod veterné elektrárne pre inštalovaný výkon do 10kW.

ELV PRODUKT ročne produkuje cca 50 tis. ks stožiarov všetkých druhov. Viac ako 50% výroby stožiarov je určených na export do krajín EÚ a Chorvátska.

Od roku 2005 je celá výroba certifikovaná podľa platných európskych noriem s označením výrobkov CE. Firma je od roku 1996 nositeľom certifikátu ISO 9001.

V roku 2018 firma ELV PRODUKT a.s. oslavuje 60. výročie svojho pôsobenia na trhu.