Profil

ELV Produkt a.s. Senec je najväčším slovenským výrobcom predpätých betónových a oceľových stožiarov so 60 ročnou tradíciou a patrí medzi najväčších producentov uvedeného sortimentu v regióne V4. Firma sa zaoberá vývojom, projektovaním, výrobou a predajom betónových a oceľových stožiarov.

Vyrábaný sortiment:

Betónové výrobky

  1. Predpäté betónové stožiare na rozvod elektrickej energie do 35kV vhodné aj ako trakčné stožiare pre trolejbusovú, električkovú a železničnú dopravu v dĺžkach od 9 do 15m v štandardnom vyhotovení, alebo s oceľovou prírubou.

Oceľové výrobky

1. Osvetľovacie, signalizačné, trakčné, vlajkové, dekoratívne a iné stožiare kruhového a mnohohranného prierezu, štandardného vyhotovenia podľa katalógu výrobkov alebo, atypov na základe požiadaviek zákazníka.

2. Osvetľovacie stožiare a štadiónové veže do výšky 50m, s pevným a spúšťacím rámom.

3. Ohraňované stožiare pre VVN (do 400kV).

4. Dialničné a cestné portály.

5. Konzoly, výložníky, základové rošty a iné zámočnícke výrobky.

6. Firma ďalej ponúka kooperácie v oblasti spracovania oceliarskych materiálov.

Iné služby – Šéfmontáž stožiarov nad 20m.

Certifikácia – ELV PRODUKT a.s. Senec vlastní všetky vyžadované certifikáty Európskej únie:

1. CE pre celý sortiment betónových stožiarov a pre oceľové osvetľovacie stožiare do 20m.

2. Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001

3. Obe výroby sú dozorované Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o.

4. Povoľovacie listy na dodávku trakčných a osvetľovacích stožiarov pre ŽSR.