60 rokov ELV

Vážení zákazníci!

Mám tú česť osloviť a pozdraviť Vás menom ELV Produkt a. s. z príležitosti výročia vzniku našej firmy. V živote človeka je 60-ka vek, kedy sa dopracováva k bilancovaniu svojej činnosti. V živote firmy je to „zlatý vek“, kedy pri vedomí si svojej histórie je schopná, pri plnej sile, s chuťou a ambíciou rásť a rozvíjať sa.

Tak vnímame našu firmu my jej akcionári , vedenie a zamestnanci, a dúfame, že i Vy naši zákazníci a partneri. Počas celých 60 rokov sa tak ako naši predchodcovia, aj my snažíme vyrábať pre Vás kvalitné portfólio výrobkov spĺňajúcich náročné požiadavky na kvalitu a certifikáciu. Veríme, že sme Vás za toto dlhé obdobie partnerstva nesklamali a vždy sme Vám, zákazníkom, poskytli kvalitné služby.

Dobré meno firmy chceme určite rozvíjať aj v budúcnosti a zabezpečiť, aby firma rástla ľudsky, odborne, kvalitatívne a ekonomicky. V tomto smere robíme neustále množstvo opatrení, či už na úrovni technologickej, alebo personálnej, a plne sa snažíme realizovať aj Vaše inovatívne požiadavky. Máme ambície rozvíjať výrobu betónových stožiarov v maximálnej kapacite pre našich tradičných partnerov v energetike ( E.ON, ČEZ, SSE, ZSD a VSD). Taktiež plánujeme naďalej rozvíjať výrobu v oceľových produktoch osvetľovacích, cestných, výškových a špeciálnych energetických stožiarov, ako aj stožiarov pre telekomunikačných operátorov a cestnú a železničnú trakciu. Aj v tejto oblasti sa spoliehame na našich tradičných partnerov ako napr. ŽSR, Siemens, ELZA, O2, Telekom, atď..

Veríme, že tieto plány do budúcnosti sme schopní splniť, a tým si obhájiť pozíciu najväčšieho výrobcu v rámci slovenského a českého trhu.

Vážení zákazníci, dovoľte nám Vám zároveň poďakovať za Vašu dlhoročnú priazeň a partnerstvo. Sme presvedčení, že aj vďaka Vašej budúcej priazni a úzkej obchodno-technickej spolupráci budeme schopní naplniť naše ambiciózne plány, a tým aj Vaše očakávania v ďalších rokoch.

S úctou

 

Ing. Gustáv Časnocha

predseda predstavenstva

Ing. Zuzana Božiková Ing. Miroslav Tilinger

členovia predstavenstva