Certifikáty a ocenenia

Snahou ELV PRODUKT a.s. je plniť požiadavky zákazníka v čo najširšej miere a preto vlastní certifikáty podľa noriem EN, STN alebo špecifické technické osvedčenia, ktoré zohľadňujú iné požiadavky zákazníka.

Certifikáty resp. vyhlásenia zhody k jednotivým výrobkom zasielame na požiadanie zákazníka pri dodávke tovaru.

Príklady certifikátov a vyhlásení zhody:

Naše ocenenia: