Certifikáty a ocenenia

Snahou ELV PRODUKT a.s. je plniť požiadavky zákazníka v čo najširšej miere a preto vlastní certifikáty podľa noriem EN, STN alebo špecifické technické osvedčenia, ktoré zohľadňujú iné požiadavky zákazníka.

Certifikáty resp. vyhlásenia o parametroch k jednotivým výrobkom zasielame na požiadanie zákazníka pri dodávke tovaru.

Príklady certifikátov a vyhlásenie o parametroch :

Naše ocenenia: